Gebruiksvoorwaarden

1. Uitgever
De uitgever en eigenaar van de auteursrechten is INVENTIS BVBA, Weg naar Zwartberg 85 bus 3, 3530 Houthalen.

2. Gebruiker
Iedereen die e-books in pdf-formaat downloadt van INVENTIS BVBA, zal in deze gebruiksvoorwaarden verder benoemd worden als ‘gebruiker’.

3. Abonneren
Om gratis gebruik te kunnen maken van de e-books in pdf-formaat voor private en niet-commerciële doeleinden, dient de gebruiker zich te abonneren op de Inventis nieuwsbrief, dit door zijn e-mailadres op het registratieformulier in te vullen.

4. Opt-in
De gebruiker geeft toestemming voor het gebruik van zijn gegevens voor directe marketingdoeleinden door INVENTIS BVBA. De gebruiker kan op ieder moment verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens. De gebruiker heeft het recht op toegang tot zijn gegevens en heeft het recht deze te verbeteren wanneer ze onjuist blijken te zijn.

5. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
INVENTIS BVBA respecteert het privéleven van de gebruiker overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer wat betreft de behandeling van persoonlijke gegevens.
INVENTIS BVBA behoudt zich het recht voor abonnees per e-mail te contacteren en hen een nieuwsbrief te verzenden via e-mail.
De abonneelijsten van de uitgevers worden niet overgemaakt aan derden.

6. Copyright
De e-books in pdf-formaat en hun inhoud zijn eigendom van INVENTIS BVBA. Niets uit deze e-books mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van online publicatie, druk, databanken of zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

7. Informatiebronnen en aansprakelijkheid
De uitgever kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele foutieve informatie noch voor het gebruik van die informatie en eventuele nadelige gevolgen daarvan.

8. Wederrechtelijk gebruik
De gebruiker van de e-books in pdf-formaat is niet toegestaan deze onrechtmatig te gebruiken, in een andere vorm te publiceren of de publicatie ervan te verhinderen. De gebruiker krijgt eveneens geen toestemming om de informatie wederrechtelijk te gebruiken.

{* Remarketing tag *}