Gebruiksvoorwaarden

1. Uitgever

De uitgever en eigenaar van de auteursrechten is INVENTIS BVBA, Weg naar Zwartberg 85 bus 3, 3530 Houthalen.

2. Gebruiker

Iedereen die e-books of andere bestanden in pdf-formaat downloadt van INVENTIS BVBA, zal in deze gebruiksvoorwaarden verder benoemd worden als ‘gebruiker’.

3. Copyright

De e-books in pdf-formaat en hun inhoud zijn eigendom van INVENTIS BVBA. Niets uit deze e-books mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van online publicatie, druk, databanken of zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

4. Informatiebronnen en aansprakelijkheid

De uitgever kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele foutieve informatie noch voor het gebruik van die informatie en eventuele nadelige gevolgen daarvan.

5. Wederrechtelijk gebruik

De gebruiker van de e-books in pdf-formaat is niet toegestaan deze onrechtmatig te gebruiken, in een andere vorm te publiceren of de publicatie ervan te verhinderen. De gebruiker krijgt eveneens geen toestemming om de informatie wederrechtelijk te gebruiken.

{* Remarketing tag *}