Uw browser is sterk verouderd. Upgrade je browser voor een betere gebruikers ervaring en veiligheid.

Artikels

Welke consumentenrechten omvat GDPR?

Geschreven door

Welke rechten van de consument zitten zoal in de GDPR?

Recht om vergeten te worden

Consumenten kunnen vanaf 25 mei 2018 bij iedere organisatie die hun gegevens opslaat een verzoek indienen om hun gegevens te laten verwijderen. Dit heet het recht om vergeten te worden, recht op vergetelheid of the right to be forgotten.

Je kan je op dit recht beroepen wanneer je gegevens niet meer nodig zijn om een contract te vervullen of wanneer er geen wettelijke grondslag is om ze te bewaren. In het geval van marketing kan je dit recht altijd uitoefenen.

Soms moet je wel een deel van de gegevens bewaren, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst. Daarom moet je een duidelijk dataregister hebben waarin je documenteert welke gegevens je voor welke doeleinden verwerkt.

Recht op informatie/inzage/toegang

Consumenten hebben het recht om te weten op welke manier je persoonsgegevens verwerkt en voor welke doeleinden.

Onder de GDPR ben je verplicht om consumenten uitgebreid te informeren, ook over de nieuwe rechten van consumenten. Die rechten moeten duidelijk vermeld worden in je privacy policy. Lees zeker ook: Is de privacy policy op jouw website klaar voor GDPR?

Recht op rechtzetting

De consument heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

Recht van verzet en recht op intrekken van toestemming

De consument van wie u gegevens bijhoudt, heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen (tenzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk voor uitvoeren van een overeenkomst). Wanneer gegevens bijvoorbeeld worden verzameld met het oog op direct marketing, dan kan de consument zich kosteloos en zonder verantwoording verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens.

Wanneer een consument ooit toestemming heeft gegeven om zijn gegevens te verwerken, is dat geen garantie dat je deze mag blijven gebruiken. Een consument heeft altijd het recht om deze toestemming terug in te trekken.

Recht om klacht in te dienen

De consument heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

Recht op overdraagbaarheid of recht op dataportabiliteit

De consument heeft het recht om zijn persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Met dit recht kunnen consumenten hun gegevens opvragen bij een organisatie om naar een andere organisatie te sturen of de data zelf te ontvangen in een ‘gangbaar bestandsformaat’.

Met dit recht krijgen consumenten meer controle over hun eigen gegevens en profiteren ze van extra gebruiksgemak als bedrijven dit goed geregeld hebben. Overstappen van de ene naar de andere aanbieder of het opvragen van een offerte bij een andere aanbieder zou hierdoor makkelijker moeten worden.

Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

De consument heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

De GDPR is dus een goede zaak voor consumenten. Bedrijven en organisaties moet veel bewuster gaan omspringen met data, moeten de juiste toestemming vragen om data te verwerken en de consument kan zich op ieder moment verzetten of vragen om vergeten te worden.

Wist je dat Inventis je kan helpen om je bedrijf of organisatie GDPR compliant te maken? We hanteren daarvoor een sobere, praktische aanpak en implementeren GDPR nuttig zonder te vervallen in eindeloze juridische documentatie en omslachtige procedures. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt omtrent GDPR.